Kontakt

Dane adresowe

Stowarzyszenie Radiestetów w Opolu

45-064 Opole, ul. Kołłątaja 23
tel. 518 865 290

mail: radiesteci.opole@wp.pl

Zapraszamy do wpłacania składek członkowskich na nasze konto :

Stowarzyszenie Radiestetów w Opolu, ul. Kołłątaja 23 BGŻ Oddział Opole nr 29 2030 0045 1110 0000 0259 3460

W celu podniesienia bezpieczeństwa finansowego Stowarzyszenia zapraszamy też do wpłacania darowizn z zaznaczeniem tytułu wpłaty  – darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia.